atommobiles เครื่องเล่นเทคโนโลยีสุดทันสมัย กล้องถ่ายรูป
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
คืออะไร เทคโนโลยี สมองกล AI
เรื่องทั้งหมด

คืออะไร เทคโนโลยี สมองกล AI

Artificial-Intelligence-Robot
เทคโนโลยี AI ยุคแห่งทันสมัยใหม่ของโลก

ในปัจจุบันหลายๆ คน คงได้ยินชื่อ เทคโนโลยี ‘AI’ กันผ่านๆ หูมาบ้าง อีกทั้งยังได้ยินถึงความวิตกกังวลของนักวิทยาศาสตร์บางท่านที่ไม่ค่อยอยากสนับสนุนเทคโนโลยีนี้เท่าไหร่ เพราะกลัวว่ามันจะอาจลุกมาทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ในอนาคตได้ สำหรับวันนี้เราไปทำความรู้จักกับ ‘AI’ กันให้มากขึ้นดีกว่า

‘AI’ ไม่ใช่เรื่องใหม่

‘AI’ ย่อมาจากคำว่า Artificial Intelligence จัดเป็นอีกสาขาวิชาหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความเกี่ยวพันธ์กับวิธีการอันทำให้คอมพิวเตอร์ มีความสามารถตลอดจนทักษะบางประการคล้ายมนุษย์หรือลอกเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม ‘AI’ เป็นโปรแกรม Software ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะคิดเองได้ ในอดีตมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่นำ ‘AI’ มาสร้างเป็นเรื่องราว ทั้งในรูปแบบ สงคราม , สนุกสนาน , มัน และน่าเศร้า เช่น The Matrix (1999) , Eagle Eye (2008) , A.I. Artificial Intelligence (2001) เป็นต้น

‘AI’ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในงานแทนมนุษย์หลายอย่าง เช่น Call Center , ระบบไร้คนขับ , เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะใน Smart Phone เพื่อลดการใช้แรงงานมนุษย์ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ และเป็นที่แน่นอนแล้วว่าในอนาคต AI จะทำงานอันซับซ้อนได้อย่างแน่นอน เช่น การวางแผน , การดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนการสร้างเนื้องาน Content เป็นต้น

การทำงานของ AI ที่เกิดขึ้นจริงแล้ว

 • งานวางแผน โดยมีตัวอย่าง คือ งานควบคุมระยะไกลของ NASA
 • Game playing เช่น Deep Blue ของบริษัท IBM ซึ่งสร้างมาเพื่อเล่นหมากรุกเพียงอย่างเดียว Deep Blue สามารถโค่นคนที่เล่นหมากรุกได้เก่งที่สุดในโลก คือ นาย Garry Kasparov ด้วยคะแนน 3.5 – 5 ในเกมแข่งขันชิงแชมป์โลก ปี ค.ศ. 1997
 • Autonomous control เช่น ระบบ ALVINN ซึ่งเป็นระบบทำงานด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ โดยเจ้า ALVINN ตัวนี้สามารถควบคุมพวงมาลัยให้แล่นอยู่ในช่องทางอัตโนมัติ

การแบ่ง AI ตามความสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

Acting Humanly – ทำอย่างมนุษย์ เช่น

 • สื่อสารด้วยภาษาคนในหลากหลายภาษา
 • มีประสาทรับสัมผัสคล้ายมนุษย์
 • เคลื่อนไหวคล้ายมนุษย์
 • เรียนรู้เรื่องราวต่างๆเองได้

Thinking Humanly – คิดอย่างมนุษย์ เช่น

 • มีทักษะพิเศษเกี่ยวข้องกับความคิดมนุษย์ เช่น คิดตัดสินใจได้ , การแก้ปัญหา , เรียนรู้ เป็นต้น

Thinking rationally – คิดด้วยเหตุผล เช่น

 • มีความสามารถในด้านการคำนวณ
 • การศึกษาด้านการใช้เหตุผล
 • ใช้หลักตรรกศาสตร์ในการหาคำตอบอย่างมีเหตุผล

Acting rationally – ทำอย่างมีเหตุผล เช่น

 • มีความทักษะในการกระทำ ตามวิสัยทัศน์ของมนุษย์
 • พฤติกรรมที่แสดงถึงทักษะอันพิเศษด้านด้านหนึ่ง ที่ได้โปรแกรมคำสั่งเข้าไป
 • พยายามหาทางเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้เขียนโปรแกรมไว้ เช่น โปรแกรม Deep Blue ที่หาทางทำให้คู่ต่อสู้แพ้ให้ได้ จากการเล่นหมากรุก หรือ Proverb ที่แก้ปริศนาอักษรไขว้ได้ดีในระยะเวลาอันสั้น