atommobiles เครื่องเล่นเทคโนโลยีสุดทันสมัย กล้องถ่ายรูป
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
เทคโนโลยีอวกาศ ความรู้ที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้
เรื่องทั้งหมด

เทคโนโลยีอวกาศ ความรู้ที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้

Rocket Go galaxy
เทคโนโลยีอวกาศ สาระใหม่ที่ให้ความรู้อันแน่น

‘เทคโนโลยีอวกาศ’ ใช้ในการสำรวจอวกาศรวมทั้งใช้ศึกษาโลกจากมุมมองอวกาศ พร้อมออกไปดูปรากฏการณ์ต่างๆ โดยเทคโนโลยีอวกาศ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมนุษย์ ในการอยากศึกษาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยใช้ความรู้ทางฟิสิกส์กับเคมีผสมผสานกัน เพื่อการออกแบบและสร้างเครื่องมือเครื่องไม้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อขยายขอบเขตการศึกษา เพิ่มความรู้ให้มากขึ้น ในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีล้ำสมัยนานาชนิดซึ่งถูกจัดอยู่ในเทคโนโลยีอวกาศ เช่น ดาวเทียม , จรวด , ยานอวกาศ , ยานสำรวจ , ตลอดจนอุปกรณ์ – อาหารนานาชนิดเพื่อการใช้ชีวิตของนักบินและลูกเรือ

‘ดาวเทียม’ คือ อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อเลียนแบบดาวเคราะห์ โดยมันมีหน้าที่โคจรรอบโลกหรือปล่อยในวงโคจรตามที่ต้องการสำรวจ มีอุปกรณ์เพื่อเก็บข้อมูลติดไปด้วย และดาวเทียมก็จะส่งข้อมูลนั้นมายังโลก โดยวัตถุนี้ก็จัดเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมด้วย คือ สามารถถ่ายทอดคลื่นวิทยุ และถ่ายทอดสัญญาณดิจิตอลข้ามทวีป เป็นต้น

ประเภทของดาวเทียม

นักวิทยาศาสตร์แบ่งประเภทของดาวเทียมตามการใช้งาน ได้แก่

ดาวเทียมดาราศาสตร์ มีหน้าที่สำรวจดวงดาวซึ่งอยู่ห่างไกลโลก เช่น ส่งออกไปเพื่อทำการสำรวจกาแล็กซี ตลอดจนสำรวจวัตถุต่างๆ ที่ลอยอยู่ในอวกาศ เช่น นักวิทยาศาสตร์ส่ง MAGELLAN ออกไป เพื่อสำรวจดาวศุกร์ เป็นต้น

ดาวเทียมสื่อสาร มีหน้าที่ประจำการในอวกาศ มีสถานที่ตั้งอยู่เป็นหลักแหล่ง ใช้ในการสื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุในความถี่ไมโครเวฟ เช่น Intelsat , ไทยคม เป็นต้น

ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสำรวจ พร้อมตรวจสอบความเป็นไปของทรัพยากรบนโลก นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการทำแผนที่ต่างๆ เช่น Theos เป็นต้น

ดาวเทียมนำร่อง เป็นการผสมผสานระหว่างคลื่นวิทยุบวกกับรหัสดาวเทียม พร้อมส่งไปที่เครื่องรับสัญญาณบนโลก โดยมันช่วยค้นหาตำแหน่งบนโลก ได้อย่างแม่นยำทุกแห่งหน เช่น Galileo เป็นต้น

ดาวเทียมจารกรรม คอยตรวจตราความเรียบร้อยด้วยความละเอียดสูง หรือใช้ในกิจกรรมทหาร , การจารกรรม หรือเฝ้าระวังการโจมตีทางอากาศ เช่น Keyhole เป็นต้น

จรวด

เป็นเครื่องยนต์ชนิดหนึ่ง คอยขับเคลื่อนพาหนะไปยังจุดมุ่งหมาย เช่น ส่งสิ่งของ,เสบียงหรือส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศ จรวดสามารถเดินทางไปในอวกาศ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนรอบนอกมาเผาผลาญเชื้อเพลิง เนื่องจากจรวดมีถังบรรจุออกซิเจนอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว สำหรับจรวดชนิดเดินทางไปยังอวกาศนั้น จำเป็นต้องมีแรงพุ่งทะยานมหาศาล เพื่อฝ่าฟันแรงโน้มถ่วงของโลก

ยานอวกาศ

ยานพาหนะซึ่งนำมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ยานแบบมีคนควบคุม และยานแบบไม่มีคนควบคุม สำหรับยานแบบมีคนควบคุมนั้นจะมีขนาดใหญ่โต เนื่องจากต้องมีพื้นที่พอให้มนุษย์อาศัยได้ รวมทั้งยังต้องคำนวณถึงปัจจัยต่างๆ ที่มนุษย์ต้องการ เช่น อากาศ , อาหาร , เตียงนอน , ห้องน้ำ เป็นต้น จึงทำให้มันมีราคาอภิมหาแพง