atommobiles เครื่องเล่นเทคโนโลยีสุดทันสมัย กล้องถ่ายรูป
keyboard_arrow_right
เรื่องทั้งหมด

เรื่องราวที่มาประวัติการเกิดขึ้นมาของ คอมพิวเตอร์

มนุษย์ได้ประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์เพื่อนำมาช่วยในการคำนวณเป็นเวลาพันปีมาแล้ว โดยช่วงยุคแรกมีการประดิษฐ์ออกมา ในรูปแบบของไม้เพื่อใช้เป็นกลไก ต่อมา Antikythera จึงถือกำเนิดขึ้นมา ในศตวรรษที่ 1 โดยมันได้รับการยืนยันว่าเป็น ‘คอมพิวเตอร์แบบอนาล็อก’ ซึ่งมีการใช้กลไกกับเฟืองเก่าแก่ที่สุด วันเวลาผ่านไปถึงปี ค.ศ. 1645 เครื่องคิดเลขกลไกตัวแรก ที่มีความสามารถคำนวณทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานจึงถือกำเนิดขึ้นมา

สำหรับคอมพิวเตอร์ใช้วาล์ว เริ่มมีใช้ช่วงปี ค.ศ. 1940 และเครื่องกลไฟฟ้าที่มีชื่อว่า Zuse Z3 สร้างเสร็จใน ปี ค.ศ.1941 ซึ่งถือได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมได้เครื่องแรกของมวลมนุษย์ชาติ เครื่องคอมพิวเตอร์ Colossus ได้รับการพัฒนาขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อใช้ถอดรหัสข้อความ นับเป็นคอมพิวเตอร์ดิจิตอลตัวแรกของโลก แต่ถึงแม้ว่ามันจะสามารถโปรแกรมได้ แต่มันก็ไม่ได้ถูกสร้างเพื่อนำมางานวัตถุประสงค์ทั่วไป หากแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อทำงานเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น ส่งผลให้ขาดความสามารถในการจัดเก็บโปรแกรม, เขียนโปรแกรม นั่นเอง สำหรับคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีความล้ำยุคโดดเด่นรวมทั้งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเป็นตัวแรก คือ Manchester Small-Scale Experimental Machine ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1948

เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งถูกนำมาใช้งานในเชิงพาณิชย์เครื่องแรก คือ Ferranti Mark I ระบบภายในเป็น วาล์ว 4,050 ตัว ใช้พลังงาน 25 กิโลวัตต์ ได้รับการพัฒนาขึ้น ณ University of Manchester พร้อมเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ เดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1953

สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการทำงานแบบผสมผสาน โดยมีระบบเครือข่ายดิจิตอลเป็นระบบหลัก โครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย ข้อมูล , เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครือข่าย , อุปกรณ์ฐานข้อมูล รวมทั้งระบบดูแล

โครงสร้างพื้นฐานเป็นระบบ Hard ware ทางกายภาพ ซึ่งถูกนำมาเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องและผู้ใช้งานหลายคน ไม่ว่าจะเป็น การส่งสื่อไปยังสถานที่ห่างไกล , สายโทรศัพท์, สายเคเบิล , ดาวเทียม , เสาอากาศ นอกจากนี้ยังมีเราเตอร์อีกหลายตัว ซึ่งใช้ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกัน ได้อย่างอิสรเสรี ไร้พรหมแดน

ในเรื่องของการใช้งานบางรูปแบบมีความเห็นว่า โครงสร้างพื้นฐาน คือ การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์เข้ากับซอฟต์แวร์ ตลอดจนไม่ติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่เชื่อมต่อกัน แต่ถึงกระนั้น สำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีบางกลุ่ม มองว่าโครงสร้างพื้นฐานเป็นทุกอย่างที่ให้การสนับสนุนต่อการส่งผ่านข้อมูลและประมวลผลข้อมูลอย่างมีคุณภาพ

ต่อมาบริษัทให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต พวกเขาคอยพัฒนา พร้อมเชื่อมโยงข้อมูล อันทำให้ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว มีราคาถูก แตกต่างจากเมื่อก่อนที่อินเตอร์เน็ตถือเป็นเรื่องเข้าถึงยาก ขั้นตอนเยอะ มีราคาสู