atommobiles เครื่องเล่นเทคโนโลยีสุดทันสมัย กล้องถ่ายรูป
keyboard_arrow_right
เรื่องทั้งหมด

เรื่องที่มาของเทคโนโลยีกว่าจะมาเป็นหุ่นยนต์

Robot comeback
Robot comeback
หุ่นยนต์ การสร้างก่อนจะมาเดินได้ทุกวันนี้

‘หุ่นยนต์’ มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า Robot โดยรากศัพท์มาภาษาเช็ก แปลว่า ‘ทาส’ มนุษย์รู้จักการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้มานานมากแล้ว หากย้อนไปในสมัยโบราณชาวกรีกจะเรียกสิ่งนี้ว่า ‘Aautomata’ และคำนี้ยังเป็นที่มาของคำว่า ‘อัตโนมัติ’ อีกด้วย ‘Aautomata’ ตัวแรกของโลกเท่าที่มีหลักฐานปรากฏ คือ เกิดขึ้นเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล โดยฝีมือของ Archytas of Tarentum นักคณิตศาสตร์และนักประดิษฐ์ชาวกรีก เขาได้สร้างนกพิราบจักรกล โดยมันสามารถขยับปีกขึ้นลงได้ จากการใช้ไอน้ำ

‘Aautomata’ ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์เป็นตัวแรก ถือกำเนิดขึ้น 250 ปีก่อนคริสตกาล ผู้สร้าง คือ Ctesibius of Alexandria นักคณิตศาสตร์ชาวกรีก เขาสร้างนาฬิกาน้ำ ชื่อ Clepsydra ขึ้นมา โดยมันบอกเวลาด้วยการวัดจากระดับความสูงของน้ำ อีกทั้งยังนำหลักการของกาลักน้ำเข้ามาใช้ด้วย มันจึงทำให้นาฬิกาน้ำนี้ทำงานอย่างอัตโนมัติ

ใน ค.ศ.1737 นาย Jacques de Vzucanson นักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศส ได้สร้างหุ่นยนต์เป่าฟลูตขึ้นมา โดยมันสามารถเป่าฟลูตออกมาเป็นบทเพลงอย่างไพเราะถึง 12 เพลง มีการขยับนิ้วมือซึ่งทำจากไม้ สร้างปอดเทียมเพื่อดันลมออกมา อีก 2 ปีให้หลังเขาก็ได้สร้างหุ่นยนต์เล่นแทมบูรีน และหุ่นยนต์เป็ด ซึ่งมีกลไกช่วยในการเคลื่อนไหวกว่า 400 ชิ้น มันสามารถขยับปีก , แสดงท่าทางการกิน , การย่อย , ขับถ่ายได้ ซึ่งนับเป็นสิ่งอัศจรรย์ในยุคนั้น ผลงานของเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ทำงานได้จริงเป็นตัวแรกของโลก

ส่วนหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ตัวแรกของมนุษย์ชาติ ถูกคิดค้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมันมีความฉลาด ก้าวล้ำมาก มันใช้อุปกรณ์ Sensor เป็นตัวควบคุมการจุดระเบิด มันเป็นระเบิดบินได้ นับเป็นหุ่นยนตร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป้าหมายทำลายล้าง

ในช่วงปี ค.ศ. 1949 – 1949 นาย William Grey Walter ชาวอเมริกัน ได้สร้างหุ่นยนต์ ซึ่งมีลักษณะแบบเต่า โดยมีชื่อรุ่นว่า Machina Speculatrix พร้อมตั้งชื่อให้กับมันแต่ล่ะตัวว่า ‘Elmer’ กับ ‘Elsie’ อาศัยพลังงานขับเคลื่อนจากไฟฟ้า มีล้อ 3 ล้อ รวมทั้งมีอุปกรณ์ตรวจจับแสงสว่าง หุ่นยนต์ทั้ง 2 ตัว นี้มีการตั้งระบบการทำงาน ให้วิ่งเข้าหาแสง พร้อมเคลื่อนที่หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างน่าสนใจ

สำหรับหุ่นยนต์ในวงการอุตสาหกรรมตัวแรก ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1961 โดยนักประดิษฐ์ George Devol กับ Joseph Engelberger วิศวกรชาวอเมริกัน ทั้ง 2 คน ได้ช่วยกันระดมสมองประดิษฐ์แขนกลหุ่นยนต์ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรม ‘Unimate’ ชดเชยการทำงานโดยฝีมือมนุษย์ พร้อมก่อตั้งบริษัทหุ่นยนต์แห่งแรกของโลกชื่อ ‘Unimation’ ต่อมา Joseph Engelberger ได้รับฉายาและถูกยกย่องว่าเป็น ‘บิดาแห่งหุ่นยนต์ทางด้านอุตสาหกรรม’