atommobiles เครื่องเล่นเทคโนโลยีสุดทันสมัย กล้องถ่ายรูป
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
เรียนรู้ความเป็นมา เทคโนโลยีสารสนเทศ คือแบบไหนอะไร
เรื่องทั้งหมด

เรียนรู้ความเป็นมา เทคโนโลยีสารสนเทศ คือแบบไหนอะไร

‘เทคโนโลยีสารสนเทศ’ (IT) ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง ทุกประเทศ ทุกธุรกิจ ทุกๆ ภาครัฐ ล้วนเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องนำมันมาใช้ในระบบกับทุกระบบ ซึ่งทำให้หลายๆ คนให้คำนิยามว่า ในปัจจุบันนี้เป็นโลกแห่งยุค IT แต่กว่าที่มันจะพัฒนามาอย่างก้าวไกลถึงขนาดนี้ มันเริ่มต้นจากตรงไหนมาศึกษากันเลย

กว่าจะกลายมาเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงส่งผลให้มีการสร้างสิ่งมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนช่วยในการผลิตสินค้าตลอดจนบริการต่างๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้น

จากความสามารถของเทคโนโลยี ทำให้ระบบการผลิตผลิตสินค้าจำนวนมหาศาล โดยที่มีราคาถูกลง และสินค้าก็มีคุณภาพ , ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างง่ายดาย , เกิดการเดินทางไปมาหาสู่กันถึงกันอย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีจึงทำให้ชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไปมาก

เทคโนโลยีทางด้านสื่อสาร มีการพัฒนาด้วยการสนทนา ผ่านไปยังสายโทรศัพท์เมื่อ 100 กว่าปีมาแล้ว และย้อนไป 50 ปีที่แล้ว มนุษย์สามารถส่งภาพไปยังโทรศัพท์และเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงทำให้มีการใช้สารสนเทศแบบข่าวสารมากขึ้น ณ ปัจจุบันนี้ ก็มีทั้งสถานีวิทยุ , โทรทัศน์ , หนังสือพิมพ์ รวมทั้งสื่อต่างๆ อีกมากมายที่ใช้ในการกระจายข่าวสาร ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเทคโนโลยีได้เข้ามาผสานในทุกมิติของชีวิตมนุษย์

เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็วขึ้น เมื่อนักวิทยาศาสตร์สามารถคิดค้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมส่วนประกอบต่างๆ ได้อย่างล้ำสมัย ซึ่งคุณจะเห็นได้ว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ออกมาให้เห็นอยู่ตลอดเวลา

เทคโนโลยีสารสนเทศวนเวียนอยู่รอบตัวเรา เช่น เมื่อยามตื่นนอนคุณอาจจะได้ยินเสียงจากวิทยุแว่วมา , คุณใช้โทรศัพท์สื่อสารกับเพื่อน , คุณใช้ Smart Phone แชทข้อความโต้ตอบกับแฟน เป็นต้น

อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศยังเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทุกขนาดอีกด้วย หลังจากปี พ.ศ. 2530 ระบบสื่อสารโทรคมนาคมบวกกับคอมพิวเตอร์พัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงทำให้เกิดการนำเข้าสู่ยุคสมัยสารสนเทศ ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารในทุกๆ วัน อีกทั้งการสื่อสารโทรคมนาคมก็แพร่หลาย ทำให้ข่าวสารเดินทางอย่างรวดเร็ว แต่ทั้งนี้ก็เกิดข้อเสียบางประการขึ้น คือ เมื่อทุกคนเข้าถึงข่าวง่ายขึ้น บางครั้งมันก็มีผู้ไม่ประสงค์ดี กุข่าวปลอมขึ้นมา เพื่อต้องการหลอกลวงผู้คน ถ้าคุณเสพย์ข่าวเหล่านี้โดยไม่กลั่นกลองคุณก็อาจกลายสภาพเป็นเหยื่อได้ แต่มันก็มีข้อดี คือ ทำให้สังคมกลายเป็นสังคมไร้พรมแดน ผู้คนสามารถเรียนรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด เรื่องราวของประเทศหนึ่งเผยแพร่ออกไปยังประเทศต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว